OpenLogger

Mäter allt över allt
Temperatur i kylar, frysar, lågtempfrysar och cryotankar. Gaser och fukt i inkubatorer. Partiklar och tryck i renrum. OpenLogger hanterar alla typer av sensorer och mätvärden från både egna och befintliga sensorer.

Övervakning och larm
Lägga till larm eller andra åtgärder med full spårbarhet. Sortera larm efter person, tidpunkt eller arbetsplats. Du ser händelser och kan vidta åtgärder i ditt system från mobilen.

Kalibrering och kontroll
Vet ni om era mätvärden stämmer? Våra sensorer är kalibrerade. OpenLogger har inbyggt system för egenkontroll och kalibreringsrutiner.

Openlogger - Övervakning för en digital labb- och sjukhusmiljö.

Aktiva filter